TBMYO Endüstriyel Elektronik

İçerik Araması

Duyurular

Elektronik Programı

Okulumuzda bulunan 3 bilgisayar laboratuarında toplamda 80 bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuarlardan 2 tanesi masaüstü bilgisayar sistemlerinden oluşmakta diğeri ise öğrencilerimizin kendilerine ait dizüstü bilgisayarları ile derse katılabileceği şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca Elektronik Teknolojisi programına ait laboratuarlarımız bulunmaktadır. Derslerimizin en yüksek seviye görsellikle işlenebilmesi için sadece laboratuarlarımız değil bütün dersliklerimiz projeksiyon sistemi ile donatılmıştır. Okulumuzda bulunan Elektronik Teknolojisi programı sadece gündüz eğitimi vermektedir.

Temel elektrik ve elektronik bilgilerinin üzerine, programlanabilir lojik kontrolör ve mikro denetleyiciler gibi kontrol sistemlerinin tasarım ve programlamalarını yapabilen teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerin bilgisayar teknolojilerini iyi kullanarak, elektronik sistemlerinin arızalarını tespit ederek onarımını gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. Ayrıca arıza tespiti ve onarımı konularında farklı yöntemleri uygulayabilen, cihaz ve sistemlerin teknik dokümanlarını okuyabilen teknik elemanların yetiştirilmesi programın temel amaçlarındandır. Günümüzde sanayinin hemen hemen her kolunda kullanılan otomasyon sistemlerinin bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sistemlerin arızalarının tespit ve onarımına yönelik olarak teknik eleman yetiştirilmesidir. Öğrencilerin test ve ölçüm cihazlarını etkili kullanabilen, bilgisayar yazılımları hakkında bilgi sahibi olan, elektronik devre elemanlarını tanıyan, teknik doküman okuyabilen ve en önemlisi hayat boyu öğrenme yetisi kazanmış, araştıran ve sorgulayan teknik elemanlar olarak yetiştirilmesi programımızın temel amacıdır.

Gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, temel elektrik ve elektronik becerilerine sahip ve ihtiyacı olan yeni bilgilere ulaşarak kısa sürede kavrayabilen teknik elemanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimize mesleki açıdan başlangıç seviyesindeki gerekli yetenekler kazandırılarak, özel sektörde ve iş dünyasında kendilerine bir yer bulmalarına yardımcı olunmaktadır. Ayrıca ileri seviyede eğitim gerektiren mühendislik ve öğretmenlik gibi meslekler için gerekli alt yapının oluşturulması, eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin doğru yönlendirilmesi bölümümüzün temel misyonlarındandır.

TYT'den 150 ve üstü puan almak.

Elektrik Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Elektrik-Elektronik Teknolojisi  Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılık Endüstriyel Elektronik Gemi Elektroniği ve Haberleşme

Elektronik Programı başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektronik Teknikeri” ünvanı verilir. Hazırlanan müfredat ve yürütülen faaliyetler neticesinde öğrencilerin güncel teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaları, bakım ve onarımlarını yapabilmeleri hedeflenmektedir. Bu doğrultuda mezun olan öğrenciler almış oldukları her bir meslek dersi için uzmanlaşıp, gerek kamu  gerekse de özel sektörde istihdam imkanı bulabilirler. Teknik servislerde, bakım-onarım birimlerinde, elektrik-elektronik montaj ve demontaj işlerinde, mikro kontrolör programlamada, elektrik-elektronik cihaz imalatında, elektronik tasarım bürolarında ve PLC programlama gibi birçok alanda çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.

Öğrencilerimiz ilk 3 dönem okulumuzda ders görmekte, 4. dönem endüstride staj yapmaktadır

Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kontrol Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

Kişi Araması

“Hayatta En Hakiki Mürşit, İlimdir.”

Michael Faraday

Nikola Tesla

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.